హాలోవీన్

కాస్పర్ తారాగణం వయస్సు: కాస్పర్‌లో క్రిస్టినా రిక్కీ వయస్సు ఎంత?

క్యాస్పర్ తారాగణం సభ్యుల వయస్సును కనుగొనండి, అలాగే క్రిస్టినా రిక్కీ ఈ చిత్రంలో తన ఐకానిక్ పాత్రను పోషించినప్పుడు ఆమె వయస్సు ఎంత!